Thursday, 25 August 2016

Ear in the gardens of silence, side streets ... Maribor // artist's book


 Uho v vrtovih tišin, stranske ulice ... Maribor
knjiga na papirju
čas-prostor zvočna knjiga (36'38'')


Ear in the gardens of silence, side streets ... Maribor
book on paper
chrono-space sound book (36'38''

poslušaj tukaj // listen here: Knjiga na papirju in čas-prostor zvočna knjiga Uho v vrtovih tišin, stranske ulice ... Maribor. Poezija, performativni zvočni posnetki in radijske intervencije (radio aporee) so nastajali med poletjem in zimo, fotografije spomladi, na istih lokacijah in ob različnih časih (2014−2016). Kompozicijo zvočnega dela sem zasnovala na osnovi prvotne zvočne uresničitve dela ob uporabi radio aporee :::miniatures for mobiles.
*Udo Noll bere pesem (15:47−17:41) Jürgena Beckerja.

The book on paper and chrono-space sound book Ear in the gardens of silence, side streets ... Maribor. Poetry, performative sound pieces and radio interventions (radio aporee) evolved between summer and winter, photographs were made in spring at the same locations and at different times (2014−2016). The sound composition is based on the initial sound work, using radioaporee ::: miniatures for mobiles.
*Udo Noll reads a poem (15:47−17:41) by Jürgen Becker.
 
Tuesday, 8 March 2016

Aural memory, time vortex_fluxClose to the flows of water hearing folds with rapture. River writing elusively captures voices. Aural memory, time vortex_flux deals with premonition, auditory hallucination and their interlaced substance with memory. Poetic text is being altered in perspective to avoid matter of meaning. All sonic material is part of authors performative field recording practice, recorded along river Drava, Maribor, Slovenia, in different seasons and at the same locations, along river Spree in Berlin and at small water stream in Kyoto, the text was read inside of a spring Studenice in Slovenia. The work is composed through topographic memory, using Radio Aporee Maps.

...
Auralni spomin, časovne vrtine_flux / februar 2016 / 41'08''
performativna poezija, besedilo Nišit hivotrv v ohu, zvočna topografija rek: Drava (Maribor), Spree (Plänterwald, Berlin), potok Kokedera (Kjoto), Studenice

Sluh je ob sonornosti tekoče vode pogosto deležen zamaknjenja. Pozornost dela Auralni spomin, časovne vrtine_flux je usmerjena v prisluh in slutnjo, prepletajoč ju s spominom. Pretočna bežnost ujetih glasov se v pisavi rek in intimem razpoloženju poezije posluša skozi vakuum gluhega ušesa.