Tuesday, 8 March 2016

Aural memory, time vortex_fluxClose to the flows of water hearing folds with rapture. River writing elusively captures voices. Aural memory, time vortex_flux deals with premonition, auditory hallucination and their interlaced substance with memory. Poetic text is being altered in perspective to avoid matter of meaning. All sonic material is part of authors performative field recording practice, recorded along river Drava, Maribor, Slovenia, in different seasons and at the same locations, along river Spree in Berlin and at small water stream in Kyoto, the text was read inside of a spring Studenice in Slovenia. The work is composed through topographic memory, using Radio Aporee Maps.

...
Auralni spomin, časovne vrtine_flux / februar 2016 / 41'08''
performativna poezija, besedilo Nišit hivotrv v ohu, zvočna topografija rek: Drava (Maribor), Spree (Plänterwald, Berlin), potok Kokedera (Kjoto), Studenice

Sluh je ob sonornosti tekoče vode pogosto deležen zamaknjenja. Pozornost dela Auralni spomin, časovne vrtine_flux je usmerjena v prisluh in slutnjo, prepletajoč ju s spominom. Pretočna bežnost ujetih glasov se v pisavi rek in intimem razpoloženju poezije posluša skozi vakuum gluhega ušesa.