Thursday, 25 August 2016

Ear in the gardens of silence, side streets ... Maribor // artist's book


 Uho v vrtovih tišin, stranske ulice ... Maribor
knjiga na papirju
čas-prostor zvočna knjiga (36'38'')


Ear in the gardens of silence, side streets ... Maribor
book on paper
chrono-space sound book (36'38''

poslušaj tukaj // listen here: Knjiga na papirju in čas-prostor zvočna knjiga Uho v vrtovih tišin, stranske ulice ... Maribor. Poezija, performativni zvočni posnetki in radijske intervencije (radio aporee) so nastajali med poletjem in zimo, fotografije spomladi, na istih lokacijah in ob različnih časih (2014−2016). Kompozicijo zvočnega dela sem zasnovala na osnovi prvotne zvočne uresničitve dela ob uporabi radio aporee :::miniatures for mobiles.
*Udo Noll bere pesem (15:47−17:41) Jürgena Beckerja.

The book on paper and chrono-space sound book Ear in the gardens of silence, side streets ... Maribor. Poetry, performative sound pieces and radio interventions (radio aporee) evolved between summer and winter, photographs were made in spring at the same locations and at different times (2014−2016). The sound composition is based on the initial sound work, using radioaporee ::: miniatures for mobiles.
*Udo Noll reads a poem (15:47−17:41) by Jürgen Becker.