Wednesday, 22 March 2017

Transluce, moonlight into porcelain cup / Transij, mesečina v skodelico porcelana

A quote from “the red room”. Transluce, Moonlight into Porcelain Cups is an echo of times past. The audio field recordings of intimate performative situations and walks touch the listener through hearing. OR poiesis explores the poetry of the moment through the voice, attempting to release it from its linguistic meaning. Can the silence of a place be distinguished from the silence of the spirit?
... 
Citat iz “rdeče sobe”. Transij, mesečina v skodelico porcelana je odmev preteklega časa. Terenski zvočni posnetki intimnih performativnih situacij in hoj se nas dotikajo skozi sluh. OR poiesis raziskuje izrečeno poezijo trenutka skozi glas, ki ga osvobaja jezikovnega pomena. Ali je tišino nekega kraja še moč razločiti od tišine razpoloženja?