Thursday, 19 July 2018

xlip into the pool / xdrs v tolmun

sound intervention in public space / zvočna intervencija v javnem prostoru
empty fountain in city center of Celje / prazen vodnjak v mestnem središču, CeljeThe flowing fleetingness of the captured voices in the language of the water continues its cosmic eavesdropping. In the intimacy of the interior regions, the fountain recalls the uncertainty, the hearing awakes.
Pretočna bežnost ujetih glasov v jeziku voda nastavlja svoja ušesa kozmosu, v intimo notranjih pokrajin vodnjak prikliče negotovost, sluh se zdrami.

Expert of sound composition xslip into the pool / xdrs v tolmun - listen here: