Wednesday, 29 May 2019

Curved Curses / Krive Kletve

Krive kletve /  Curved Curses
2018–2019
video 4:33
performans / performance Doors to Paradise, Budimpešta
foto: Petra Kapš


Kibla Portal, razstava / exhibition: Karta situacije / April 25 - June 16 2019


Vse bolj in bolj sem padala v tišino / I was falling more and more into silence
2015–2019
4 kanalna zvočna kompozicija / 4 channel sound composition
trajanje / duration 33:43
foto: David Orešič

Reke in morja lovijo glasove, jih arhivirajo in prenašajo. Zamišljena vodnata vrzel – prazno polje vlažnega ničesar – postaja nabrekla, napolnjena s koncem sveta za mnoge. Voda je ena izmed osnovnih migracijskih poti - ki pa ni varna, nikoli ni bila, vsaj ne za človeka. Kaj slišimo, ko pozorno prisluhnemo vodi? Kjerkoli (zidovi, ograje, bodeče in rezilne žice v vodi ne delujejo več, transmisija gre gor, dol, okoli in predvsem skozi).
.
Rivers and seas capture voices, archive and transmit them. Imaginable watery void – blank field of humid nothing – is getting more and more potent, filled with the end of the world for many. Water is one of basic routs of today (and past) migrations of people. The way is not secure, it never was, not for human beings. What do we hear, when we listen closely to the water? Anywhere (walls, fences, barbed wires, razor wires don't function with water, transmission goes up, down, around and through).

...
potujoča telesa / traveling bodies (listen here)
on-line arhiv terenskih in performativnih zvočnih fragmentov, 2017–2019 / on-line archive of field and performative sound fragments, 2017–2019
zvočna karta uporablja platformo radio aporee / sound map uses radio aporee platform
 
potujoča telesa / traveling bodies,
on-line archive of field and performative sound fragments, 2017–2019
sound map uses radio aporee platform
foto Gregor Salobir: